OM OSS OCH VÅR HISTORIA

Boxholms Profil började med tillverkning av rullformade profiler 1981. Råmaterialet är plant stålband på rulle i tjocklekarna 0,2- 4 mm vilka rullformas i något av våra profilverk. Maskinparken är alltid uppdaterad och helt inriktad mot rullformning, hålstansning, flikning, kragningar, lasersvetsning, ringbockning, profilbockning, avklippning – moment som utförs i en och samma operation.

Från starten 1981 har vi haft vår produktion i nuvarande lokaler i Boxholm. Under åren har verksamheten expanderat och tillbyggnader har skett vid flera olika tillfällen:

  • 2006 – Nytt kontor och personalutrymme
  • 2006 –Tillverkningshallen byggdes ut med 1600 kvm
  • 2007 – Första rullformningslinjen med lasersvets installerades
  • 2012 – Andra rullformningslinjen installerades
  • 2016 – Andra lasersvetslinjen installerades
  • 2017 – Lager- och produktionshall på 1600 m²  färdigställd
  • 2017 – Nytt mätrum  utrustat med 3 meters CMM-mätmaskin.

Vi levererar till många branscher

Vi har kunder i flera olika segment som vi hjälper med en rad olika profillösningar: tillverknings-, bygg-, möbel- och fordons- och energibranschen. Vår produktion erbjuder flexibel och effektiva produktion anpassad alla typer av behov, stora som små.

Vår vision är att färädla produkten så långt som möjligt. Vi kan göra både öppna och slutna profiler som vi lasersvetsar. Vi har valt att satsa på spetsteknik och avancerade profiler.
Oskar Ström, VD

VERKSAMHETSPOLICY.
KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Boxholms Profil AB är en värdeskapande underleverantör av rullformade profiler, öppna och slutna lasersvetsade, såväl enkla som avancerade, till kunder som kräver hög kvalitet och hög leveransprecision. Vår verksamhet präglas av omsorg om miljön och av en god arbetsmiljö.

Vi har ett tydligt åtagande att uppfylla kraven från intressenter, lagar och andra krav samt att arbeta förebyggande inom alla led för att nå kontinuerliga förbättringar i vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprestanda. 

Arbetsmiljöarbetet på Boxholms Profil AB är en strategisk fråga som påverkar vår hälsa och säkerhet samt vår konkurrenskraft. Målsättningen med Boxholms Profil AB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en säker arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Ingen ska behöva bli frånvarande på grund av olycksfall eller annan fysisk eller psykisk ohälsa med koppling till arbetet. Samråd och medverkan med arbetstagare ses som en självklar del i detta.

För att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och säkerheten inom hela vår verksamhet, speciellt inom vår maskinpark, uppdaterar vi löpande våra riskanalyser och där ytterligare förbättringar kan göras prioriterar vi genomförande av dessa och följer upp deras effekt. Vi involverar våra medarbetare i detta arbete. Vi mäter vår arbetsmiljöprestanda samt sätter förbättringsmål och tar fram handlingsplaner.

Genom Boxholms Profil AB:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa. 

Vår viktigaste miljöpåverkan är energiförbrukning. För att minska den har vi kontinuerlig uppföljning, sätter besparingsmål och tar fram handlingsplaner för att nå målen.

Vi uppnår vår höga ambition genom att ha bra relationer med våra intressenter, genom säkra och smidiga produktionsmetoder, ansvarsfulla, engagerade och kunniga medarbetare, en flexibel, modern och effektiv maskinpark, samt genom att hålla vad vi lovar.

Boxholm 2021-06-02

Oskar Ström VD